Om oss

Gunvor & Kenneth Claesson

Efter att under mer än 20 år ha varit med om att utveckla ett alfabet och ett skriftspråk för 'weenhayek, överlämnade Kenneth Claesson år 2003 till 'weenhayekfolket (noctenes) översättningen av Nya Testamentet till 'weenhayek. Men detta var inte allt. Paret hade medverkat till att ett skolprogram etablerats vilket möjliggjorde att barnen kunde lära sig läsa och skriva på sitt eget språk före övergången till det allmänna skolsystemet (på spanska).

 

Gunvor Claesson hade som lärare engagerat sig i ett mentorskap som innebar utbildning av lärare bland indianerna, samtidigt som man utarbetade grundläggande skolmaterial för 'weenhayekbarnen. Gunvor tog ansvar för vissa indianklasser där hennes lärarkandidater under hennes överinseende fick genomföra undervisningen. Programmet antogs av den bolivianska regeringen som en modell och blev så småningom fullt ut statsfinansierat. Idag har många inom 'weenhayekstammen studentexamen och det finns även några med akademisk examen, vilka tjänar sitt samhälle och sitt land.

 

Båda framhåller också sonen Marcus del i projektet. Marcus valde vid återkomsten till Sverige, efter många år i Bolivia , att skaffa sig en utbildning inom IT-sektorn. Han blev härigenom språkprojektets teknologiske expert, och med hans hjälp har de kunnat lära in tekniska innovationer och lösa otaliga tekniska problem.

 

© Kenneth Claesson 2016 - All rights reserved.