Silààt tà 'is

'Ojweelh' ameyho Silààt tà 'Is, tà tameenhiyeja nilhoq wikyi kyek wuujw laqààjyahay tà 'iihihlah. Tsi hàp tà 'athaana wet, nikyààthihkyà honhat tà Laawit'wet hi'no tà 'Noojwayhthih, tà hâàpe Meesíyas, tà 'Noowuk.

 

Lúukas 2:10-11

 

Versiones publicadas anteriormente:

Malhkos, Jwaan

'Inaaten

Jwiilipos

Tiimotewoh

Jwaakowoh

"El Nuevo Testamento"

© Kenneth Claesson 2016 - All rights reserved.