Språket 'Weenhayek

Språket 'Weenhayek

Som det talas av 'weenhayekfolket längs Pilcomayo i det bolivianska Chaco-området och ett stycke ned i Argentina längs floden.

Året 1994 publicerade International Journal of American Linguistics (IJAL) mitt utkast till en fonologisk beskrivning av mataco-noctenes med titeln "Phonological Outline of Mataco-Noctenes". I denna artikel beskrevs en språkvariant som var mycket lite känd av omvärlden. Jag hade tillbringat en lång tid i Villa Montes, en liten stad belägen vid 'weenhayekterritoriets nordligaste gräns i Bolivia. Här hade jag haft tillfälle att utforska ett indianspråk på, så att säga, "jungfrulig mark" och kunde lägga fram intressanta resultat, vilka således var baserade på mina personliga erfarenheter under denna period.

 

Jag hade redan fram till 1989 gjort ett första försök att beskriva 'weenhayekspråkets fonologi. Under den tiden ägnade jag mycket tid och kraft åt att finna ett praktiskt sätt att skriva språket. Min beskrivning publicerades detta år på svenska vid Stockholms universitet (och kan erhållas där). Den har titeln: “Fonologiska principer i Mataco-Noctenes: Introduktion av ett skriftspråk”.

 

Tiden utgjorde en nyckelfaktor vid den fonologiska utforskningen av ett språk med så många för mig okända eller exceptionella ljud. Inte förrän det hade gått en lång tid, började jag urskilja, exempelvis, den subtila skillnaden mellan vissa enkla konsonanter och deras glottaliserade former. Detta innebar ett betydelsefullt framsteg mot målet att kunna producera en korrekt fonetisk/fonologisk beskrivning och verkligt adekvata texter av olika slag. Å andra sidan visste jag att det i min fonologiska artkel fattades ett kapitel om språkets prosodi. Jag hade inte kunnat presentera tillräcklig information och förklaringar beträffande stavelsestrukturen och betoningsreglerna. Jag hade för avsikt att skriva ytterligare något, men jag blev tvungen att prioritera andraprojekt och omständigheter , framför allt att fullfölja översättningen av Nya Testamentet, samt att utarbeta en ordbok med översättningar från 'weenhayek till spanska. Under tiden som detta pågick började jag därtill känna symtomen av en allvarlig sjukdom.

 

Jag har fortsatt att studera 'weenhayekspråkets prosodi, och jag inkluderar här en beskrivning av stavelsestruktur, betoningsförhållanden och vokalkvantitet (Estructura silábica, acentuación y cantidad vocálica en ‘weenhayek). Denna artikel har inte publicerats förut (publiceras endast här).

 

De data som presenteras i denna artikel har varit föremål för ständig revision tillsammans med indianerna. Det kan hända att någon beskrivning väcker förvåning. Beträffande vokalkvantiteten finns, exempelvis, ett mycket avancerat system med en rad ganska komplicerade regler. I exempel (30) presenteras också en oförklarlig observation. Här ges en illustration som visar att praktiskt taget alla personliga pronomen i språket inkluderas i det gamla pronominet 'nolhaamelh 'vi', vilket representerar första personens exklusiva pluralform (numera oftast 'olhaamelh).

 

Jag har en förhoppning om att denna artikel ska kunna bidra till mer förståelse och kunskap om 'weenhayekspråket. Förutom de ovan nämnda publikationerna kommer ni att finna min ordbok med översättningar från 'weenhayek till spanska ('Weenhayek-Spanish Dictionary), vilken publicerades 2008 av det Bolivianska Bibelsällskapet (ISBN: 978-99954-44-11-2).

 

- Kenneth Claesson

 

Aktuella studier

Juni 2016: 'Weenhayekspråkets grammatik (Del 1) "Estudios de la gramática del idioma 'weenhayek 1 (Spanska)". (Revised March 2017)

Mars 2017: 'Weenhayekspråkets grammatik (Del 2) "Estudios de la gramática del idioma 'weenhayek 2 (Spanska)".

 

© Kenneth Claesson 2016 - All rights reserved.